Marketing


Web advertising:

Mirjana Beljinac-Kozma
Tel: +381 (0) 11 /63 57 087
Mail: mirjana.kozma@adriamedia.rs
 
Marko Prica
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 084
Mail: marko.prica@adriamedia.rs
 
Marija Jocić
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 078
Mail: marija.jocic@adriamedia.rs
 
Vladimir Ćurčič
Tel: +381 (0) 11 / 63 57 078
Mail: vladimir.curcic@adriamedia.rs

Web marketing: 

Email: marketing@adriamedia.rs

Digital Brand Manager:
Filip Ivanović, filip.ivanovic@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 /44 20 501

Video Marketing Specialist:
Mina Babović, mina.babovic@adriamedia.rs
Tel: +381 (0) 11 /44 20 500

Preuzmite - Cenovnik oglašavanja na webu i Cenovnik oglašavanja u print izdanju  

 
NAJŠEROVANIJE